• Условия за ползване

   Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "ПИФ-76” ЕООД (наричан по-долу Pif.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Pif.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на Pif.bg (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

   Всички цени в сайта са с включен ДДС.

   "ПИФ-76” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България по ЗДДС, със седалище и адрес на управление:

   гр. Русе, ул.Войводова № 46 ; ЕИК по БУЛСТАТ:BG205112069;

   Адрес за управляване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр.Русе, ул.Войводова № 46 ,

   Данни за кореспонденция:гр. Русе, ул.Воеводова 46,

   e-mail: rosko29@abv.bg, тел: (+359)896619481

   Вписване в публични регистри: ЕИК: BG205112069 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)

   Контакт с надзорни органи:

   Адрес и телефон на ТД НАП Русе;ул. „Майор Атанас Узунов” № 19

   Код:7002

   Телефон за информация и консултации:082/ 808 160; 082/ 808 162;

   E-mail:td_ruse@ro18.nra.bg

   Комисия за защита на потребителя: гр. София пк. 1000 пл.Славейков 4А ет.3,4 и 6
   телефон: 02/ 980 25 24,гореща линия 0700 111 22 web сайт: www.kzp.bg

   Комисия за защита на личните данни: гр.София,ул.Иван Естатиев Гешов 15
   телефон: 02/915 3518,web сайт: www.kzld@cpdp.bg

   Комисия за защита на конкуренцията: гр. София,бул.Витоша 18
   телефон: 02/935 6113 web сайт : www.cpc.bg

   РЕГИСТРАЦИЯ-не е задължителна при поръчка

   При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

   ПОРЪЧКА

   Регистрация за поръчка не е задължителна.

   Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

   ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

   Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

   ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

   Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

   1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

   2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

   3. Липса на телефон за контакт с потребителя.

   При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

   НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

   1 Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

   2 Банков път :Кей Би Си Банк България

   IBAN: BG84RZBB91551015446843

   Получател: ПИФ-76 ЕООД

   3 Покупки на лизинг: 

   Срокът на доставката започва да тече след получаване на превода.

   ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

   При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

   1. Възстановяване на заплатената сума

   2. Заменяне на стоката с нова

   3. Отбив от цената

   Pif.bg е в правото си да предложи един от тези варианти според конкретния случай

   Всеки потребител (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

   Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при Pif.bg. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.

   Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към Pif.bg са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в офиса на магазина или да я изпрати по куриер. Адресът на магазина е посочен в раздел Контакти

   Pif.bg възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако има такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от ЗЗП.

    

   Връщането на закупена стока е един от начините за удовлетворяване на рекламация в случай на дефект. Без проява на несъответствие потребителите могат да се откажат от сделката в срок от 14 дни само ако са я сключили от разстояние. Това са възможностите за отказ от покупка, предвидени в Закона за защита на потребителите, който е хармонизиран с европейското законодателство в тази област.
   Комисията за защита на потребителите (КЗП) напомня този факт в рамките на провежданата от Европейския съюз Информационна кампания за правата на потребителите.

   Една от хипотезите, в които потребителите могат да върнат на търговеца закупена стока, е при наличие на дефект, проявил се в рамките на законовия гаранционен срок (до две години от датата на покупката) или в периода на валидност на търговската гаранция, съгласно условията в нея. След предявяването на рекламация пред търговеца, той следва да ремонтира безплатно за потребителя дефектната стока или да я замени с нова в срок от един месец. В случай че не успее да стори едно от двете, следва да направи отбив от цената или да върне парите на клиента. До връщане на парите може да се стигне и в случаите, в които дадена стока в двугодишния гаранционен срок отново прояви дефект след като вече три пъти е била ремонтирана.

   Връщане на стока с аргумент, че не допада на потребителя, не е правилен размер или подходящ цвят и пр. не е предвидено в закона, освен в случаите, когато сделката е сключена от разстояние или извън търговски обект. В тази хипотеза потребителят има право да претендира за разваляне на договора в рамките на 14 дни след доставката и връщане на парите. Законодателят предвижда тази опция с презумпцията, че потребителят не е имал възможност да се запознае с реалните характеристики на стоките само по техни снимка или описание. Правото за връщане на стока, закупена от разстояние или извън търговски обект, обаче, е различно от правото за предявяване на рекламация във връзка с установен дефект, независимо от това дали стоката е придобита от традиционен магазин или от електронен такъв.

   Връщането на закупена от традиционен магазин стока без дефект или след изтичане на 14-дневния срок при сделките от разстояние и извън търговски обект е въпрос единствено на добра търговска практика от страна на конкретния икономически оператор и не е нормативно уредено.

   СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

   При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за контакт адрес.

   ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

   Всички стоки, предлагани в Pif.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

   1.ГАРАНЦИЯТА Е ВАЛИДНА ПРИ:

   1.1 Предоставяне на настоящата гаранционна карта – попълнена правилно в момента на закупуване на стоката и документ за покупка.

   1.2 Фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя.

   2.ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ ЗА:

   2.1 Всички уреди, които се използват с професионална цел в търговската мрежа, обществени заведения и други подобни, различни от домакинството.

   2.2 Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на изделието и не засягащи неговата работа.

   2.3 Износване на механични компоненти в процес на неправилна употреба на изделието.

   2.4 Дефекти възникнали при транспорт или при неспазване на инструкциите за експлоатация , съхранение и монтаж на уреда. Инструкциите се предоставят при закупуване на уреда.

   3.ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ СЕ ИЗКЛЮЧВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

   3.1 При неправилно монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация.

   3.2 Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица.

   3.3 При повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия или други причини, извън контрола на вносителя.

   3.4 При попадане на външно тяло в уреда като пирони, карфици, кламери, земя, пясък, малки камъчета и други подобникато и инсекти (хлебарки, мравки и др.) или ако е подложен на действието на агресивна среда – удар, натиск и т.н.

   3.5 При предизвикан термичен шок върху уреда – поставяне на горещи съдове върху него или изливане на вряла течност.

   4.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

   4.1 По време на престой на изделието в сервиза не тече гаранционен срок.

   4.2 В случай на необходимост от подмяна на резервна част, подменената такава става собственост на сервиза.

   5.ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ПРИ ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:

   5.1 Транспортните разходи при изпращане към гаранционния сервиз са за сметка на продавача/сервиза.

   5.2 Транспортните разходи от гаранционния сервиз към клиента са за сметка на продавача/сервиза.

   6.ГАРАНЦИОННАТА КАРТА Е УНИКАЛЕН ДОКУМЕНТ, ЗА КОЙТО НЕ СЕ ИЗДАВА ДУБЛИКАТ.

   Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл.112 – 115 от ЗЗП.

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно

   чл. 114. (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 33 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2023 Exsitee.com
    • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.